PASTORAL LETTERS AND DECREES

LIHAM PASTORAL SA BUHAY-KATIWALA

October 2021

DECREE (12/24/2021)

December 2021

MAGSAMA TAYO SA PAGSUSURI NG IHAHALAL SA PAMAHALAAN

March 6, 2022

JOINING POPE FRANCIS IN CONSECRATING RUSSIA AND UKRAINE TO THE BLESSED MOTHER

March 17, 2022

“PAGMALASAKITAN NINYO ANG KAPAKANAN NG KAPWA”: (LIHAM PASTORAL NG CBCP TUNGKOL SA HALALAN 2022)

March 27, 2022