CATECHETICAL ARTICLES


DOCTRINA CHRISTIANA

ANG SIMBAHANG KATOLIKA

Ang Simbahang Katolika1 ay itinatag ng Panginoong Hesukristo sapangunguna ni San Pedro, ang unang Santo Papa: “…ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatatag ko ang aking simbahan…” (Mateo 16:18).DOCTRINA CHRISTIANA

ANG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO

Ang pinagmumulan ng pananampalataya na ating pinaninindigan at pinaniniwalaan ay tinatawag na revelation. Ito ay ang mismong pagpapakilala/pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili sa atin. Ang pagpapahayag na ito ay maaari nating malaman sa pamamagitan ng Banal na Tradisyon at Banal na Kasulatan.CATECHETICAL VIDEOS


KATIKTALK EPISODE 1

ANG SANTO PAPA

Sa unang episode na ito, samahan natin si Bro. Sean upang alamin kung sino ang Santo Papa at bakit napakahalaga niya sa ating Simabahan. Sama-sama natin itong tuklasin!KATIKTALK EPISODE 2

ANG MGA ARKANGHEL

Sa episode na ito, samahan natin si Bro. Cris upang alamin kung sino ang mga Arkanghel at ano ang papel nila sa istory ng Kaligtasan. Sama-sama natin itong tuklasin!KATIKTALK EPISODE 3

ANG LITANYA NG ROSARYO

Sa episode na ito, samahan natin si Bro. Gian upang alamin kung ano ang istorya sa likod ng Litanya ng Banal na Rosaryo at bakit natin ito dinarasal!KATIKTALK EPISODE 4

ANG DIGNIDAD NG TAO

Sa episode na ito, samahan natin si Bro. Christian upang balikan ang katuruan ni St. Pope John Paul II at ng Inang Simbahan tungkol sa Dignidad ng tao!